Wie zijn wij?

Bestuur 2023 HB-0547
(v.l.n.r) Yakup Kekik, Yvonne van Tongeren, Harry Verheul, Jeannette Pluimers, Frits de Groot, Lidy de Munck, Gerrit Wolfs

Het Bestuur

Vrijwilliger worden?

Help Oproep

We kunnen uw hulp goed gebruiken!

Responsive Tekst

Wat hebben we zoal bereikt?

Een aantal voorbeelden van wat wij in de afgelopen jaren voor onze huurders hebben bereikt:

  • Het opstellen van een nieuw huurbeleid.
  • Het opstellen van een planbesluit met daarin regels waaraan Viverion zich gaat houden bij groot onderhoud, renovatie en nieuwbouw van woningen. Hierdoor is bijvoorbeeld de vergoeding aan bewoners voor overlast en compensatie van kosten omhoog gegaan van maximaal € 200,00 naar maximaal € 400,00 per woning.
  • Een lagere huurverhoging voor een 2e toilet in de badkamer van € 9,00 naar € 6,00 per maand.
  • Individuele bewoners die met hun klacht bij Viverion niet verder kwamen, adviezen gegeven waardoor ze wel gehoord werden.
  • Maandelijks een spreekuur voor bewoners aan de Rozenstraat 2 in Goor.

Bewonerscommissies

Stichting Huurdersbelang Viverion 0547 stimuleert de vorming van bewonerscommissies of klankbordgroepen. Dit zijn groepen van ongeveer 4 of 5 bewoners die namens alle bewoners in een appartementencomplex of wijk gesprekken voeren met Viverion. Het gaat dan over activiteiten en onderhoud uitgevoerd door Viverion of wat bewoners zelf graag willen. Inspraak van bewoners vinden wij erg belangrijk. Momenteel kennen wij in ons werkgebied slechts 1 bewonerscommissie, namelijk in de Hiltjesdamhof in Goor.

Wilt u informatie over het vormen van een bewonerscommissie in uw wijk of complex, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!